KMIEĆ Centrum Uszczelnień

kmiec-logo
Kategorie
Blog

Hydroizolacja domu – główne etapy

Hydroizolacja domu ma bardzo istotne znaczenie. Jakie są jej główne etapy?

Hydroizolacja domu – piwnica

Hydroizolacja piwnicy jest niezwykle ważnym etapem w budowie lub remoncie domu. Piwnica jest szczególnie narażona na kontakt z wodą i wilgocią, co może prowadzić do poważnych problemów związanych z grzybami, pleśnią, a nawet zniszczeniem konstrukcji budynku. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o hydroizolację już na etapie budowy lub remontu piwnicy.

Jeśli mamy do czynienia z domem skonstruowanym na ławach fundamentowych, konieczne jest użycie kilku rodzajów izolacji. Zacznijmy od pionowej izolacji, która chroni przed bocznym nagromadzeniem się wilgoci i zabezpiecza system hydroizolacji piwnicy. Pionowa izolacja jest umieszczana na zewnątrz ścian piwnicy i zabezpiecza ją przed wilgocią docierającą od strony ziemi. Może to być izolacja w postaci folii polimerowej lub płynnej membrany.

Jeśli chodzi o poziome izolacje, to są one niezbędne, aby chronić przed nasiąknięciem wilgocią zewnętrzną warstwę podłogi. Tutaj stosuje się przede wszystkim izolację w postaci folii polietylenowej PE lub podobnie jak w przypadku izolacji pionowej, płynnej membrany. Warto pamiętać, że izolacja ta powinna być połączona z pionową izolacją w sposób ciągły, aby zapewnić skuteczną ochronę przed wilgocią.

Jeśli budynek jest postawiony na płycie fundamentowej, proces hydroizolacji jest zazwyczaj prostszy, bowiem wymagana jest mniejsza ilość izolacji. W przypadku takiej konstrukcji piwnicy, pionowa izolacja jest umieszczana na samej płycie fundamentowej, a następnie pozioma izolacja jest układana na wierzchu, zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz.

Hydroizolacja domu – dach

Dach to kolejny kluczowy element budynku szczególnie narażony na kontakt z wilgocią. Podczas deszczu czy śniegu, woda spływa po jego powierzchni, a w niesprzyjających warunkach pogodowych, może pozostawać na nim przez długi czas. Nie tylko jednak zewnętrzne czynniki są przyczyną wilgoci na dachu. Również z wnętrza budynku może napływać para wodna, która skrapla się na zimnych elementach konstrukcyjnych. Dlatego tak ważna jest odpowiednia hydroizolacja dachu.

Podstawowym elementem hydroizolacji dachu jest paroizolacja, czyli szczelna folia, która zabezpiecza przed dostawaniem się wilgoci z wnętrza budynku. Dodatkowo, w przypadku dachów płaskich, warto zastosować folię hydroizolacyjną z PVC, która dodatkowo zabezpiecza przed dostawaniem się wody z zewnątrz.

Pamiętajmy, że hydroizolacja dachu jest kluczowa dla trwałości całego budynku. Niedostateczna izolacja może prowadzić do poważnych uszkodzeń, a nawet zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Warto zainwestować w dobry system hydroizolacji i zadbać o spokojny sen i bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.

Hydroizolacja domu – fundamenty

Hydroizolacja fundamentów to także bardzo istotny element. Bez niej, woda i wilgoć mogą przenikać do wnętrza budynku, co prowadzi do poważnych problemów związanym z wilgocią i pleśnią.

Izolacja przeciwwodna, zwana również hydroizolacją ciężką, jest szczególnie przydatna w przypadku gruntów spoistych, czyli takich, które są słabo przepuszczalne (piasek drobnoziarnisty, gliny, iły, pyły). Jest także stosowana w budynkach podpiwniczonych, gdzie kontakt z wodą i wilgocią jest zwiększony. Hydroizolacja przeciwwilgociowa, czyli tzw. izolacja lekka, jest natomiast stosowana w przypadku budynków niepodpiwniczonych, gdzie grunt jest bardziej przepuszczalny (żwir, piasek gruboziarnisty i równoziarnisty). W przypadku gruntów o słabszych właściwościach przepuszczalnych, warto zastosować hydroizolację średnią.

Ważne jest również zastosowanie izolacji pionowej i poziomej, o których była mowa w kontekście hydroizolacji piwnic. Izolacja pionowa chroni przed bocznym nagromadzeniem się wilgoci, która może przedostać się do wnętrza budynku przez ściany. Izolacja pozioma z kolei zapobiega przedostawaniu się wilgoci z gleby do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy.

Warto pamiętać, że proces hydroizolacji fundamentów wymaga dokładnego zaplanowania i przeprowadzenia przez specjalistów. Niewłaściwie wykonana hydroizolacja może spowodować szereg problemów związanych z nagromadzeniem wody i wilgoci, co w efekcie prowadzi do poważnych uszkodzeń konstrukcji budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.