KMIEĆ Centrum Uszczelnień

kmiec-logo
Kategorie
Blog

Izolacja z wykorzystaniem powłok bitumicznych – jakich błędów unikać?

Ochrona budynku przed zgubnym wpływem wody jest obowiązkowym zadaniem do przeprowadzenia przez każdego inwestora. Zaniechanie albo niewłaściwe wykonanie hydroizolacji skutkuje przenikaniem wilgoci do wnętrz budynków, a w konsekwencji  pojawieniem się grzybów i pleśni. Nałożenie izolacji na fundamenty w pierwszej fazie jest ponadto znacznie tańsze i mniej kłopotliwe od przeprowadzenia takich działań już po zakończeniu budowy.

Czym jest powłoka bitumiczna?

Czym są powłoki bitumiczne? Są to hydroizolacyjne, inaczej przeciw wodne masy bitumiczne, w których składzie znajduje się lepiszcze (najczęściej asfalt), kruszywo oraz wypełniacze. Masa bitumiczna może być przy tym stosowana również do naprawy dróg, a ścisłe określenie powłoki bitumicznej odnosi się do masy polimerowo-bitumicznej (masy KMB).

Gdzie znajduje zastosowanie powłoka bitumiczna?

Powłoka bitumiczna stosowana jest do hydroizolacji fundamentów budynków. Tutaj jednak warto wspomnieć, że do izolacji poziomych, czyli płaszczyzn oddzielających fundament od ściany parteru budynku stosowana jest papa lub folia, którą mocuje się za pomocą mas bitumicznych albo w nowocześniejszych rozwiązaniach papa samoprzylepna i termozgrzewalna. Masy KMB stosowane są do izolowania fundamentów poziomych i wyłącznie na zewnątrz budynku. Dlaczego wykorzystuje się je do hydroizolacji?

Odpowiednia grubość, zapewniająca dostateczną ochronę przed wodą, łatwość pracy oraz możliwość szybkiej realizacji podczas nakładania warstw z racji szybkiego schnięcia masy KMB – to główne zalety tego rozwiązania.

Czego unikać podczas izolowania fundamentów?

Pierwszym błędem popełnianym przez inwestorów jest brak rozpoznania terenu, na którym wznoszony jest budynek. Tymczasem niezwykle istotne są stosunki wodno-gruntowe w miejscu jego usadowienia. Właściwe rozpoznanie sprzyja dostosowaniu odpowiedniego typu pionowej hydroizolacji do fundamentów, a takich typów jest trzy:

  • typ lekki stosowany wyłącznie w celu ochrony przed naturalną wilgocią gruntu;
  • typ średni stosowany na podłożu ciężkim niezbyt sprawnie odprowadzającym wody opadowe;
  • typ ciężki stosowany w sytuacjach częstego podnoszenia się poziomu wód gruntowych ponad podłogę w piwnicy.

Powłoka bitumiczna w rodzaju masy KMB może być z powodzeniem zastosowana w typie średnim i ciężkim, dla typu lekkiego nie ma potrzeby stosowania aż tak mocnego zabezpieczenia, chociaż zastosowane, nie muszą być nakładane w warstwie grubszej niż 2 mm.

Tutaj można przejść do kolejnego błędu popełnianego przez inwestorów, czyli oszczędzanie na materiałach. Użycie tańszych zamienników, np. lepików asfaltowych zamiast masy bitumicznej, które nie sprawdzają się jako izolacja przeciw wodna jest zaniedbaniem, które po kilku latach będzie skutkowało zawilgoceniem budynku i koniecznością odsłaniania fundamentów w celu ich osuszania i ponownego izolowania. Takie materiały są zbyt mało elastyczne i nie chronią budynku ani przed wilgocią, ani tym bardziej przed wodą.

Dużym błędem popełnianym na budowach podczas nakładania hydroizolacji na fundamentach jest również zbyt pośpieszne tempo prac. Materiały izolacyjne mają określone właściwości i tempo schnięcia, nakładanie więc kolejnych warstw musi być przeprowadzane w odpowiednich odstępach czasu, przy zastosowaniu zalecanej przerwy technologicznej. Ponadto występują błędy technologiczne. Do zabezpieczenia fundamentów przed naturalną wilgocią wystarczy cieńsza warstwa masy bitumicznej, ale przy izolacji przeciw wodnej konieczne jest nałożenie od 3 do 5 mm warstwy masy KMB. Jej wyższość nad innymi materiałami polega przy tym głównie na montażu bezspoinowym, co jest związane z kolejnym błędem popełnianym przez izolujących fundamenty.

Niestarannie nałożona hydroizolacja bez właściwego zabezpieczenia krawędzi, a przede wszystkim połączenia pomiędzy izolacją poziomą a pionową będzie skutkowało przedostawaniem się pod warstwę izolacyjną wody i sukcesywnym niszczeniu jej od środka. Taki sam efekt wystąpi, gdy hydroizolacja jest położona zbyt nisko. Zalecana wysokość izolacji pionowej określana jest na 30 cm powyżej gruntu.

Masy KMB mogą również posłużyć do budowy hydroizolacji rozbudowanej, czyli w połączeniu ze styropianem albo styrodurem. Błędem będzie wykorzystanie do przyklejenia styropianu mas rozpuszczalnikowych, ponieważ ze względu na długi okres parowania rozpuszczalniki organiczne będą doprowadzać do zanikania materiału izolacyjnego.

Inwestorzy muszą również pamiętać o nienakładaniu hydroizolacji na fundament z wykwitami solnymi. W takich miejscach z biegiem czasu hydroizolacja straci połączenie ze ścianą i pojawią się nieszczelności.

Podsumowanie

Powłoki bitumiczne służą do budowy izolacji przeciw wodnej. Które elementy budynku są nimi pokrywane? Zewnętrzne warstwy pionowe fundamentów oraz styki łączące izolację pionową z poziomą, a ponadto połączenia rurowe oraz mankiety uszczelniające. Właściwie nałożona hydroizolacja powinna sięgać ok. 30 cm ponad powierzchnię gruntu i być nakładana z zachowaniem odpowiednio długich przerw technologicznych pomiędzy nakładanymi warstwami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.