Kategorie
Blog

Membrany dachowe EPDM – zalety

Bezpieczna obsługa nieruchomości zależy w dużym stopniu od wodoodpornego dachu. Coraz częściej w celu izolacji dachu wykorzystuje się membrany EPDM. To rozwiązanie skuteczne nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Jedna z najważniejszych zalet systemu to stosunkowa mała ilość połączeń i przystosowanie technologii do wielu podłoży.

Podstawowa charakterystyka materiału bazującego na syntetycznym kauczuku

Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych wyróżniają się szczelnością i długoterminową gwarancją. Membrany dachowe EPDM niezwykle trudno przebić i zetrzeć. Ze względu na elastyczność pasują nawet do podłoża odkształconego. Membrany wytrzymują bardzo niskie temperatury, bez straty użyteczności. Nie starzeją się pod wpływem promieniowania UV. Pojedyncza powłoka na dachu, do tego w pełni wodoszczelna to mniejsze koszty instalacji. Nowoczesne membrany EPDM powiązane z butylenem umożliwiają pokrywanie dachów o najbardziej skomplikowanej strukturze, w tym łukowej.

Najważniejsze cechy membran dachowych EPDM dla inwestora

 • elastyczność w niskich oraz wysokich temperaturach,
 • pełna wodoodporność po prawidłowym montażu,
 • wysoka odporność na starzenie, zachowanie pierwotnego wyglądu przez lata,
 • stosowane do izolacji dachów płaskich lub tych o skomplikowanych kształtach,
 • technologia znana od połowy lat 60, stale udoskonalana.

Ekologiczna inwestycja o minimalnych nakładach serwisowych

Kauczuk syntetyczny to materiał o ciekawych właściwościach fizycznych i doskonale sprawdzający się przy izolacji dachów. Dodatkowe korzyści wynikające z zastosowania systemu to zachowanie ekologicznego standardu pokrycia i minimalne koszty serwisowe w przyszłości. Membrany EPDM dobrze wypadają w testach odporności na ogień.

Hydroizolacja dachów płaskich na bazie membrany EPDM to opłacalne rozwiązanie na lata, które po certyfikowanym montażu wyklucza problemy serwisowe.

Kategorie
Blog

Hydroizolacja fundamentów – jak wybrać odpowiedni rodzaj powłoki?

Hydroizolacja, czyli zabezpieczenie przeciwwodne, stanowi podstawę ochrony nieruchomości przed oddziaływaniem szkodliwych warunków środowiskowych. Większość problemów konserwacyjnych z budynkami wynika właśnie z zawilgocenia. Dopasowanie profesjonalnego systemu hydroizolacji to szansa na wyeliminowanie ryzyka degradacji ścian budynku. Jakimi zasadami warto się kierować przy projektowaniu zabezpieczeń przed wodą i co tak naprawdę ma największe znaczenie?

Obowiązkowa analiza właściwości gruntu przed podjęciem decyzji o hydroizolacji

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe do ochrony fundamentów przed wilgocią dobiera się po szczegółowej analizie gruntowej. Ziemia wokół nieruchomości różni się skalą obciążenia wodą czy ryzykiem wystąpienia negatywnego parcia wody na fundamenty. Kontrola gruntowa musi pokazać stan aktualny, ale też odnieść się do danych historycznych w celu możliwie największego zabezpieczenia inwestora przed błędami projektowymi. Wszystkie części nieruchomości znajdujące się poza poziomem terenu zetkną się prędzej czy później z wodą gruntową (również pod ciśnieniem), ale też z wodą wsiąkającą po opadach. Jakie to ma konsekwencje dla wyboru systemu hydroizolacji? Przy budowie domu na gruncie sypkim, czyli z udziałem piasku, żwiru stosuje się najczęściej hydroizolację o lekkim charakterze. Natomiast w przypadku gruntów spoistych, bardziej zbitych od inwestora wymaga się już zastosowania hydroizolacji średniej lub ciężkiej ze względu na inny kierunek oddziaływania niebezpiecznej wody.

Jakie właściwości trzeba uzyskać w celu prawidłowej ochrony nieruchomości?

Hydroizolacji poddaje się ściany fundamentowe, ale też inne części budynku zgodnie z ideą izolacji poziomej oraz pionowej. Najpopularniejsze technologie to hydroizolacje bitumiczne oraz mineralne. Najczęściej występują w kompleksowych systemach umożliwiających stworzenie w pełni szczelnej i przede wszystkim szczelnej powłoki przeciwstawiającej się wilgoci. Szczelność i ciągłość to podstawowe założenie przy wprowadzeniu izolacji przeciwwilgociowej, ale wykonawcy muszą jeszcze pamiętać o odpowiednim, ścisłym przyleganiu do podłoża i o eliminacji nierówności. Nieco trudniejszy punkt przy hydroizolacji to zabezpieczenie przewodów, rur, luźniejszych elementów. Tutaj znowu sprawdza się zasada szczelności. W punktach krytycznych wykonawcy hydroizolacji wspierają się specjalistycznymi taśmami lub innymi technikami uszczelnienia, naturalnie kontrolowanymi później pod kątem efektywności.

Przygotowanie do prac i kwestia właściwego przygotowania podłoża

Podjęcie prac hydroizolacyjnych poprzedza naprawa i wygładzenie powierzchni. Jeżeli na ścianie występują ubytki trzeba podjąć decyzję o ich uzupełnieniu, a często dodatkowej obróbce. Zaprawy najczęściej wchodzą w skład systemów hydroizolacyjnych. Najlepiej wykorzystywać technologie hydroizolacyjne i uzupełniające od jednego producenta, ponieważ wtedy eliminuje się ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji chemicznych. Hydroizolacje składają się z jednego lub kilku składników do nałożenia szczotką, pędzlem, ale też bardziej wydajnym natryskiem. Dobrze, jeżeli hydroizolacja pokrywa rysy i dobrze reaguje z wieloma rodzajami materiałów budowlanych w celu ułatwienia aplikacji. Izolacja pozioma musi przechodzić płynnie w izolację pionową. To jeden z głównych warunków powodzenia całej inwestycji.

Krótka charakterystyka popularniejszych systemów hydroizolacyjnych

Na rynku występuje wiele ciekawych systemów zabezpieczenia przeciwwilgociowego, w tym powłokowe masy bitumiczne, niestety dość proste w uszkodzeniu mechanicznym, bitumiczne masy grubowarstwowe doskonale przyczepne do tworzyw sztucznych, polimerowe lub polimerowo-cementowe zaprawy uszczelniające. Im bardziej nowoczesne rozwiązanie, tym pewniejsza ochrona nie tylko przed wilgocią, ale uszkodzeniami mechanicznymi. Dużą popularnością cieszą się membrany uszczelniające wyprodukowane na bazie tworzyw sztucznych. Cienkie arkusze niezwykle trudno przebić, a przy okazji charakteryzują się pełną nieprzepuszczalnością wody, ale pod warunkiem prawidłowego montażu. Warto jeszcze wspomnieć o zaprawach krystalicznych sprawdzających się na powierzchniach mających stały kontakt z wodą.

Jakie kryteria powinna spełniać dobra hydroizolacja?

 • potwierdzona, długoterminowa wodoszczelność,
 • optymalna przyczepność do wielu rodzajów podłoża,
 • prosta aplikacja, najlepiej natryskowa dająca większą wydajność,
 • odporność na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne,
 • funkcja uzupełniania, mostkowania rys,
 • w niektórych przypadkach perspektywa samouszczelnienia.

Na zakończenie

Profesjonalna hydroizolacja fundamentów to długoterminowy komfort eksploatacji nieruchomości, nawet na problematycznym terenie.

Kategorie
Blog

Kiedy zdecydować się na hydroizolację tarasu?

Taras to zewnętrzna część nieruchomości narażona na częsty kontakt z wilgocią. Konstrukcja podlega hydroizolacji, która zapobiega niszczeniu konstrukcji.

Skuteczna hydroizolacja tarasu

Na hydroizolację można zdecydować się na etapie projektowania nieruchomości, ale też w istniejącym budynku wymagającym renowacji. Od dobrej powłoki hydroizolacyjnej na taras oczekuje się odporności na zmienne warunki atmosferyczne i nie chodzi tutaj tylko o wpływ wilgoci, ale również o różnice temperatur. Odpowiednią szczelność zapewniają nowoczesne maty, folie, specjalistyczne masy uszczelniające z udziałem polimerów.

Na jakie miejsca trzeba zwrócić szczególną uwagę przeprowadzając hydroizolację?

W bardziej wrażliwych miejscach, czyli na styku tarasu ze ścianą i nad wejściem do nieruchomości warto zastosować materiały maskujące rysy, o zwiększonej odporności na rozciąganie. Niektóre tarasy znajdują się nad pomieszczeniami, więc wymagają zaplanowania odpowiedniego systemu odprowadzania wody. Systemowe rozwiązania od producentów materiałów hydroizolacyjnych to najlepsze rozwiązanie. Mieszanie technologii może prowadzić do nietypowych reakcji chemicznych.

Płynne membrany – polecane do izolacji tarasów

Przy hydroizolacji tarasu dobrze sprawdzają się płynne membrany, ponieważ zapewniają nie tylko ochronę przed wilgocią, ale zwiększają bezpieczeństwo poruszania się po powierzchni ze względu na właściwości antypoślizgowe.

Prawidłowe przygotowanie do prac

Wszystkie prace związane z tworzeniem powłoki hydroizolacyjnej rozpoczyna się od oczyszczenia, zabezpieczenia i po prostu przygotowania powierzchni. Zabezpieczenie przeciwwodne składa się najczęściej z kilku warstw, w tym z podkładu gruntującego, taśm hydroizolacyjnych, membrany w płynie. W zależności od systemu warto skupić się na elastyczności i łatwości nakładania, co skróci czas aplikacji. Ważne, żeby system wytrzymywał szybkie zmiany temperatur i wyróżniał się znakomitą szczelnością.

Kategorie
Blog

4 najczęstsze błędy podczas wykonywania hydroizolacji budynków

Zabezpieczenie budynku przed wilgocią to jedna z podstawowych praktyk budowlanych. Niestety hydroizolacja to zagadnienie skomplikowane, w którym wykonawcy muszą uwzględnić wiele czynników, w tym rodzaj gruntu, jakość materiałów, przygotowanie podłoża. Na każdym z etapów może dojść do pomyłek skutkujących zwiększeniem kosztów serwisowych. Jakich błędów unikać?

Źle przygotowane podłoże i ryzyko rozwoju zagrożeń biologicznych w budynku

Materiały hydroizolacyjne rozprowadza się na dokładnie oczyszczonym i najczęściej lekko chropowatym podłożu. W przypadku złego przygotowania powierzchni wilgoć prowadzi niekiedy do wystąpienia zagrożeń biologicznych. Elementy budynku bezpośrednio stykające się z gruntem wymagają szczególnej uwagi wykonawców. Postępująca wilgotność na fundamentach, posadzkach i ścianach prowadzą do szybkiej destrukcji budynku. Nowe inwestycje deweloperskie borykają się z problemem obniżenia kosztów i często niewielką dostępnością wyspecjalizowanych wykonawców. Profesjonalna hydroizolacja wiąże się ze stosowaniem dobrych praktyk i wysokiej kultury technicznej. Błędy wykryte dopiero po nałożeniu powłoki chroniącej przed wilgocią niezwykle trudno usunąć.

Dążenie do zbyt dużych oszczędności prowadzi do problemów serwisowych w przyszłości

Nie można poszukiwać również oszczędności na materiałach, czy pomijać pewnych części nieruchomości w hydroizolacji, a to niestety popularna praktyka w celu wygenerowania dodatkowych oszczędności. Kontroli wymaga grubość warstwy izolacji. Wykonawca nie może odstępować też od instrukcji nakładania materiałów izolacyjnych we właściwej temperaturze. Wszystkie braki skutkują albo złym trzymaniem, albo utratą właściwości powłoki. Przy rozprowadzaniu materiałów hydroizolacyjnych nie chodzi tylko o odpowiednie pokrycie powierzchni, ale też o wyjście z izolacją pionową ponad poziom terenu. Wykonawca musi zabezpieczyć przejścia, w tym rury instalacyjne i przerwy dylatacyjne. Woda znajduje zawsze przejście pomiędzy nieuszczelnionymi strefami. Jeżeli pomiędzy izolacją przeciwwodną nie występuje ciągłość, a chodzi tutaj zarówno o hydroizolację pionową oraz poziomą, wtedy inwestor ryzykuje drogimi remontami i po prostu utratą użyteczności całej inwestycji.

Przestrzeganie norm producentów materiałów hydroizolacyjnych i wartość analizy gruntu

Wszystkie materiały hydroizolacyjne posiadają jasną instrukcję producenta dotyczącą sposobu nałożenia i warunków środowiskowych, w których powłoki sprawdzą się najlepiej. Wszelkie odstępstwa od norm producenta skutkują z reguły utratą właściwości izolacyjnych. Bardzo zła praktyka to stosowanie wielu metod hydroizolacji przez kilku oddzielnych wykonawców. To duży problem, szczególnie podczas realizowania inwestycji zaplanowanych na lata.

Podsumowanie podstawowych błędów przy hydroizolacji budynków

 • próba wygenerowania oszczędności na materiale hydroizolacyjnym, a do tego ignorowanie zasad aplikacji wymienionych przez producenta,
 • zatrudnianie wielu wykonawców i stosowanie różnych technologii hydroizolacji podczas długoterminowej inwestycji budowlanej,
 • złe uszczelnienie przerw dylatacyjnych oraz krytycznych miejsc przechodzenia instalacji budynku,
 • utrata ciągłości warstwy hydroizolacyjnej pomiędzy izolacją pionową i poziomą,
 • zbyt niska izolacja pionowa, poniżej poziomu terenu, źle wyprowadzona,
 • za cienka warstwa materiału hydroizolacyjnego, nieadekwatna do warunków technicznych,
 • nakładanie warstwy hydroizolacyjnej na nie do końca przygotowaną powierzchnię, przede wszystkim źle oczyszczoną.
 • pominięcie założeń projektowych w przypadku realizacji nowych inwestycji budowlanych.

Dlaczego warto zadbać o wszystkie kwestie jednocześnie?

Wykluczenie błędów podczas wykonywania hydroizolacji budynków to kwestia decydująca nie tylko o komforcie technicznym, eksploatacyjnym, ale również szansa obniżenia kosztów remontów i dalszej modernizacji nieruchomości. Wszystkie błędy w warstwie hydroizolacji niezwykle trudno usunąć, co wymaga zatrudnienia wyspecjalizowanej ekipy. Naturalnie niedbałość, pośpiech, złe wyceny i brak kontroli wykonawców to też krytyczne problemy dla inwestorów. Ślady po zawilgoceniu w przypadku źle ułożonej warstwy hydroizolacyjnej pojawiają się ze sporym opóźnieniem, a to ryzyko rozwoju zagrożeń biologicznych, realnie szkodliwych dla człowieka.

Kategorie
Blog

Hydroizolacja fundamentów metodą natryskową – na czym to polega?

Metoda natryskowa przy hydroizolacji fundamentów wyróżnia się szczelnością i zachowaniem ciągłości zabezpieczającego pokrycia. W jaki sposób podchodzić do kształtowania hydroizolacji fundamentów i czy to faktycznie technika zapewniająca prawidłową ochronę nieruchomości?

Czego wymaga się od profesjonalnej warstwy ochronnej?

Ochrona fundamentów to proces złożony, w którym wymaga się minimalizacji połączeń w warstwie izolacji i eliminacji nieciągłości, a metoda natryskowa spełnia takie założenia najlepiej. Technika natryskowa sprawdza się w izolacji poziomej i w pomieszczeniach zdominowanych przez ruch ludzki. Najczęściej stosowane przez specjalistów materiały przeznaczone do hydroizolacji przechodzą przez atest PZH, ale przed wyborem technologii warto to potwierdzić. Kolejne obszary wykorzystania to renowacja pokryć dachowych, ochrona desek tarasowych, balkonów. Dobra hydroizolacja charakteryzuje się odpornością na starzenie, zmienną temperaturę i posiada bardzo wysoką przyczepność. Natrysk to doskonałe rozwiązanie ze względu na uzupełnianie pęknięć i szybkie wiązanie. Po nałożeniu warstwy ochronnej powierzchnię można pomalować albo podjąć dalsze czynności wykończeniowe, bez negatywnego wpływu na zabezpieczenie.

Polimocznik jednym z najbardziej zaawansowanych materiałów przy hydroizolacji

Nowoczesne hydroizolacje wykorzystują potencjał polimocznika, który przeciwstawia się nie tylko wodzie, ale również kwasom czy zasadom. Szybka aplikacja to też ważna zaleta dla inwestorów, którzy mogą spełnić szybciej normy techniczne dla budynku. Metoda natryskowa nie powoduje żadnych przestojów. Ochrona fundamentów przed wodą przekłada się w dużym stopniu na przyszłe koszty modernizacyjne, ponieważ na powierzchni nie rozwija się pleśń, ani inne zagrożenia biologiczne. Powłoki natryskowe występują często w wielu kolorach, co umożliwia lepsze dopasowane do potrzeb aranżacyjnych.

Przygotowanie powierzchni przed aplikacją

Hydroizolacja fundamentów wymaga od wykonawców precyzyjnego oczyszczenia powierzchni roboczej w celu uzyskania możliwie największej przyczepności powłoki. Metoda działa najlepiej na lekko chropowate i osuszone struktury. Gruntowanie i umocnienie podłoża to praktyka ograniczająca błędy przy aplikacji. Grubość warstwy hydroizolacyjnej zależy w największym stopniu od realnego zagrożenia wodą. Hydroizolacji potrzebuje właściwie każdy element budynku mający kontakt z gruntem.

Najważniejsze zalety hydroizolacji fundamentów metodą natryskową dla inwestora

 • nawet większe różnice temperatur nie odbijają się negatywnie na powłoce,
 • szybkie utwardzenie, a dzięki temu eliminacja przestojów,
 • metoda natryskowa sprawdza się na powierzchniach o bardziej skomplikowanych kształtach,
 • gwarancja zachowania ciągłości i szczelności przy izolacji pionowej oraz poziomej,
 • dowolne kształtowanie grubości warstwy ochronnej zgodnie z potrzebami technicznymi,
 • potwierdzone zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale też chemicznymi.

Cięższe i lekkie hydroizolacje uzależnione od rodzaju gruntu

Hydroizolacja fundamentów metodą natryskową w dużym stopniu wyklucza błędy techniczne. Wykonawcy nie muszą też tak bardzo pilnować uszczelnienia krytycznych miejsc. To w dużym stopniu ogranicza koszty wdrożenia. Specjaliści muszą dokładnie oceniać grubość warstw i czas nakładania kolejnych, ponieważ na tym etapie może pojawić się najwięcej wad trudnych w późniejszej eliminacji. W gruncie poza wodą występują inne substancje agresywne, dlatego system należy ocenić nie tylko pod kątem odporności na wodę, ale znacznie więcej czynników. Od powłoki hydroizolacyjnej oczekuje się w przemyśle i budownictwie prawidłowego odpychania wilgoci, zachowania właściwości technicznej w obliczu większych mrozów i wytrzymałości na różne rodzaje obciążeń. Na rynku spotyka się hydroizolacje typu ciężkiego i lekkiego uzależnione od rodzaju gruntu. Jeżeli fundamenty znajdują się ponad poziomem wody gruntowej inwestor musi podjąć decyzję o zastosowaniu cięższych technologii. Masy polimerowo-bitumiczne, często uzupełnione o uszlachetnienie wpływające na wydajność prac to w takim przypadku powszechne rozwiązanie.

W jaki sposób wytypować odpowiedniego wykonawcę?

Dobry wykonawca hydroizolacji fundamentów metodą natryskową przygotowuje bezpłatną wycenę, w której określa nie tylko szybkość realizacji, ale również udziela gwarancji i przekazuje informacje o stopniu odporności powłoki. Większość firm wyspecjalizowanych w hydroizolacji posługuje się wysokiej klasy agregatami zdolnymi do uzupełniania około 1000 m2 dziennie.

Na zakończenie

Hydroizolacja podnosi komfort korzystania z nieruchomości mieszkalnej, komercyjnej, obiektu przemysłowego. Większość technik zakłada uzyskanie powłoki zdolnej na odpychanie nie tylko wody, ale również innych zagrożeń chemicznych. Trwałość hydroizolacji uzależnia w dużym stopniu technika nakładania. Metoda natryskowa uznawana jest obecnie za najlepsze podejście pod warunkiem odpowiedniej powłoki.

Kategorie
Blog

Hydroizolacja balkonów- dlaczego jest potrzebna?

Balkon to element budynku narażony na działanie czynników atmosferycznych i w tym sensie wymagający dodatkowej ochrony w postaci hydroizolacji. Dlaczego zabezpieczenie przed wilgocią to ważny czynnik dla wszystkich właścicieli balkonów?

Prawidłowe zabezpieczenie balkonu nie tylko przed wilgocią

Prawidłowo wykonana hydroizolacja balkonu eliminuje nagromadzenie wody w głębi konstrukcji i ogranicza problemy z rozwojem pleśni oraz korozją. Na rynku występują zaprawy o właściwościach uzupełniających rysy, o potwierdzonej odporności na mróz czy szybko wysychające. Najlepiej celować w produkty z udziałem polimerów. Przy zabezpieczeniu przeciwwilgociowym balkonu chodzi głównie o uszczelnienie wrażliwych stref i opracowanie konstrukcji pozwalającej wodzie swobodnie spływać po intensywniejszych opadach. Jedna z uzupełniających praktyk dotyczy stworzenia zadaszenia albo nawet większej zabudowy balkonu z transparentnymi panelami przesuwnymi. Na balkonie właściciel nie musi wprowadzać płytek, a raczej bardziej zaawansowane systemy membranowe umożliwiające osiągnięcie dużej odporności na zmienne czynniki atmosferyczne.

Wysoka jakość materiałów hydroizolacyjnych skraca czas inwestycji

Większość materiałów do hydroizolacji rozprowadza się zwykłym pędzlem, wałkiem, pacą, ale także metodą natryskową po wcześniejszym kontakcie ze specjalistami. Metoda natryskowa charakteryzuje się największą wydajnością i minimalnym, a wręcz zerowym marginesem błędu. Dobra technologia hydroizolacyjna wykazuje elastyczność w ujemnych temperaturach, nawet do -20°C i nie wymaga usuwania już istniejących powłok. To w dużym stopniu skraca czas realizacji.

Po aplikacji wymagana ochrona balkonu przed wodą

Przy dobrym materiale hydroizolacyjnym nie potrzeba nakładania zbyt grubych warstw. Po aplikacji powłoki ochronnej przyda się dodatkowe zabezpieczenie balkonu przed wilgocią na czas wskazany przez producenta. Minimum wynosi z reguły 24-48 godzin po nałożeniu.

Kategorie
Blog

Jak przebiega naprawa dachu z papy?

Jedną a częstych oznak problemów ze szczelnością dachu jest pojawienie się wilgoci na suficie. Czy można naprawić dach z papy samodzielnie? Czy tak naprawa jest łatwa?

Lokalizacja przecieku – pierwszy krok w naprawie dachu z papy

Zanim zacznie się przeprowadzać jakiekolwiek prace na dachu, trzeba upewnić się co do jego wytrzymałości. Jeśli dach jest stary i przeciekał przez jakiś czas, belki dachu mogły w niektórych miejscach zgnić, co stwarza realne zagrożenie dla pracowników.

Należy też zachować ostrożność podczas pracy w pobliżu krawędzi dachu, ponieważ łatwo o poślizgnięcie się i upadek. Dobrze jest również zaopatrzyć się w uprząż do prac na wysokości. Praca nawet na płaskim dachu może być niebezpieczna. Jeśli nie mamy wystarczających umiejętności, by przeprowadzić uszczelnianie dachu z papy, lepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom.

Pierwszym krokiem jest oczywiście zlokalizowanie źródła problemu. Nieszczelność w dachu prawdopodobnie nie będzie znajdować się bezpośrednio powyżej miejsca, w którym pojawia się przeciek w pomieszczeniu. Woda zwykle przedostaje się pod górną warstwę papy, a następnie przepływa między warstwami, zanim znajdzie drogę przez strop – kałuża lub wilgoć pojawia się w zupełnie innych miejscach niż samo uszkodzenie poszycia.

Naprawa dachu z papy – konieczne są bardzo dokładne oględziny dachu

Trzeba przeprowadzić generalne oględziny dachu. Jeśli zniszczenia dachu są duże, jego uszczelnienie może być rozwiązaniem tymczasowym, a w dłuższej perspektywie mało opłacalnym. W takiej sytuacji warto rozważyć wymianę całego pokrycia.

Zlokalizowanie miejsca przecieku może być trudne. Warto zwrócić uwagę na kilka typowych przypadków:

 1. Typowymi miejscami przecieków są wszelkie łączenia dachu – z kominem, oknami, kanałami wentylacyjnymi.
 2. Jeśli przeciek lub wilgoć znajdują się przy ścianie lub przy dachu dwuspadowym przylegającym do dachu płaskiego, należy sprawdzić szczelność papy w pobliżu obróbki blacharskiej.
 3. Jeśli na powierzchni dachu można dostrzec fragmenty papy, to właśnie w tym miejscu można lokalizować przeciek.

Pęknięcia mogły być spowodowane ruchem konstrukcji dachu. Nie jest to niczym niezwykłym, ponieważ ciepło słoneczne powoduje jego rozszerzanie się i kurczenie. Dobrej jakości papa jest na tyle elastyczna, że powinna dostosować się do ruchów dachu.

Należy też rozejrzeć się czy na dachu nie występują pęcherze. Powstają zwykle przez uwięzione powietrze lub wilgoć pomiędzy warstwami papy dachowej, która rozszerza się pod wpływem nagrzewania się na słońcu. Jeśli je znajdziemy, należy je lekko docisnąć, aby sprawdzić, czy powierzchnia nie jest pęknięta.

Tymczasowa naprawa dachu z papy

Ten rodzaj naprawy zależy od tego, jak stary jest dach z papy. Naprawy tymczasowe są idealne, gdy dach jest stosunkowo nowy. Na przykład, jeśli dach ma mniej niż 2 lata, warto wykonać tanią tymczasową naprawę. Naprawy krótkoterminowe są szybkie i łatwe. Można przeprowadzić je samodzielnie.

Jeśli znajdziemy pęknięcie, trzeba ostrożnie usunąć luźne fragmenty papy. Do zatkania szczeliny wystarczy wykorzystać łaty z nowej papy. Można przykleić ją za pomocą kleju bitumicznego. Łata musi być kilka centymetrów większa od szczeliny. Taka naprawa dachu z papy jest szybka, tania i sprawdza się przy niewielkich szczelinach.

Trwała napraw dachu z papy

Trwałe naprawy dachu z papy są idealne, gdy większość dachu jest w dobrym stanie, ale sam dach ma już kilka lat. W tym przypadku warto zdać się na pomoc specjalistów doświadczonych w uszczelnianiu dachu z papy. Przeprowadzą dużą bardziej trwalszą naprawę niż samodzielne łatanie. Będą mieli niezbędne narzędzia i sprzęt do wykonania tego rodzaju pracy.

Naprawy obróbek blacharskich

Najlepszym sposobem na naprawy obróbek blacharskich jest użycie jednej z firmowych samoprzylepnych taśm naprawczych.

Należy oczyścić powierzchnię, przyciąć taśmę na odpowiednią długość i przykleić ją do danego obszaru – wygładzić ją na powierzchni, upewniając się, że krawędzie są dobrze uszczelnione, a taśma nie jest pognieciona. Należy zachować ostrożność podczas dopasowywania długiego odcinka. Pracę powinny przeprowadzać przynajmniej dwie osoby. Jedna osoba trzyma taśmę jak najniżej to możliwe, a druga przykleja ją i wygładza powierzchnię.

Jeśli konieczne jest nałożenie więcej niż jednego poziomego paska taśmy, to należy nakładać ją na zakładkę. Trzeba zadbać o to, aby zakładki były dobrze uszczelnione na każdym końcu.

Wymiana całego dachu z papy

Jeśli chcemy naprawić stary dach z papy, możemy również rozważyć jego całkowitą wymianę na nowy. Zwykle dzieje się tak, gdy ogólny stan dachu jest bardzo zły. Jeśli większość papy dachowej wygląda na bardzo zniszczoną, naprawa przeciekających części może być stratą czasu, ponieważ inne obszary spowodują problem wkrótce po naprawie. W wymianie dachu podobnie jak przy naprawie dachu z papy pomoże Ci profesjonalna firma dekarska lub doświadczona ekipa remontowo-budowlana.

Kategorie
Blog

Hydroizolacja powłoką polimerową – dlaczego warto się na nią zdecydować?

Zabezpieczenie obiektów budowlanych przed wodą wymaga zastosowania profesjonalnych technik. Jedna z efektywniejszych to hydroizolacja powłoką polimerową. Czym się charakteryzuje i czy faktycznie zabezpiecza nieruchomość przed szkodliwym działaniem wód gruntowych lub korozji biologicznej?

Dlaczego stosuje się hydroizolację wewnątrz i na zewnątrz budynków?

Jeden z najważniejszych celów hydroizolacji to uzyskanie szczelnej, możliwie jednolitej powłoki. Powłoka polimerowa tworzy bardzo odporną barierę i działa w najtrudniejszych warunkach technicznych. Hydroizolacja powłoką polimerową sprawdza się przy zabezpieczeniu basenów, fundamentów, tarasów narażonych na regularne podtopienia, dachów, stref przechowywania wrażliwych dokumentów, czy wielu innych lokali komercyjnych, w których wymaga się spełnienia najwyższych norm technicznych zabezpieczenia przed wilgocią. Dobre izolacje powinny wyróżniać się również wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Dlaczego technologia działa i czym się wyróżnia?

Powłoka polimerowa to z reguły nieścieralna warstwa ochronna z najczęściej dodatkowymi składnikami uszczelniającymi zmniejszającymi nasiąkliwość. Nowoczesne preparaty hydroizolacyjne nakłada się za pomocą zwykłego wałka ,szpachli lub metodą natryskową,  a pełne właściwości materiał uzyskuje po około dwóch dniach od aplikacji. Powłoka polimerowa bardzo dobrze współpracuje z innymi materiałami budowlanymi i nie utrudnia prowadzenia dalszych prac wykończeniowych. Powłoka sprawdza się na betonie, czy na tynkach cementowych.

Najczęściej wystarczy nałożenie niewielkiej warstwy hydroizolacji, aby uzyskać zadowalający efekt, dlatego to format oszczędny dla większości inwestorów. Hydroizolacja powłoką polimerową wytrzymuje wahania temperatur i sprawdza się przy uzupełnianiu rys na powierzchni. Zastosowanie technologii nie jest wymagające pod kątem technicznym. Dobre powłoki hydroizolacyjne opierają się też różnym typom zanieczyszczeń chemicznych. To dodatkowa wartość, którą docenią głównie lokale komercyjne, gastronomia, przemysł.

Na jakie właściwości powłoki polimerowej warto zwrócić uwagę?

Najważniejsze właściwości do analizy to szczelność, także wobec wody pod ciśnieniem,  oraz wytrzymałość na rozciąganie oraz ściskanie. Im większy poziom elastyczności materiału, tym lepiej dla powodzenia inwestycji. Przy pracy nad powłoką zabezpieczającą szczególną uwagę trzeba poświęcić wrażliwym miejscom, np. narożnikom. Na warstwie ochronnej nie powinno dochodzić do pęknięć.

Rodzaje preparatów spotykane na rynku hydroizolacyjnym

Na rynku spotyka się najczęściej zaprawy jedno- i dwuskładnikowe, nieco bardziej elastyczne i do wprowadzania w trudniejszych warunkach technicznych. Hydroizolacja powłoką polimerową to dobry wybór przy prowadzeniu renowacji, kiedy nie można całkowicie dotrzeć do fundamentów. Izolacja zadziała nawet od strony wybranego pomieszczenia, a to oznacza większą skuteczność na obszarach zagrożonych powodziami czy cyklicznymi podtopieniami.

Uniwersalność zastosowania to ważna zaleta

Ważne zalety technologii to możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości. Powłoka uzyskuje pełną wytrzymałość w krótkim czasie, więc prace nie oznaczają dużego wzrostu kosztów. Dobre powłoki nie pękają przez lata i nie tracą właściwości po zetknięciu z promieniowaniem UV. Profesjonalnie wdrożona hydroizolacja przekłada się na niższe koszty utrzymania nieruchomości. Nie trzeba się też martwić dużymi konsekwencjami remontów po zalaniach.

Niezbędna ocena warunków gruntowo-wodnych i cech nieruchomości

Dopasowanie właściwej technologii hydroizolacji uzależniają obowiązujące warunki gruntowo-wodne, a także rodzaj obiektu budowlanego. W inny sposób do zabezpieczenia podejdzie się przy budowie basenu, a inaczej w przypadku archiwum czy lokalu gastronomicznego. Najlepsze preparaty stosuje się nawet na wilgotnym podłożu, co oznacza jeszcze większą szybkość robót. Powłoki polimerowe nie szkodzą środowisku i dobrze wyglądają w projektach ekologicznych. Większość specjalistów zajmujących się nakładaniem hydroizolacji posługuje się formatem natryskowym, niezwykle dokładnym i wypełniającym drobne niedoskonałości.

Wilgoć to jeden z najpoważniejszych czynników ryzyka dla obiektów budowlanych

Woda to szczególny żywioł, ponieważ przebija się z czasem przez każdą nieszczelność. Wilgoć to zatem jedno z głównych zagrożeń dla funkcjonowania nowych i już istniejących nieruchomości. Hydroizolację rozwija się na systemy zewnętrzne i wewnętrzne, ale to już zależy od specyfiki projektowej obiektu budowlanego. Najważniejsze części wymagające ochrony to ściany, fundamenty, dach.

Technologia doskonale rozwijająca się od wielu lat, także w nowym budownictwie

Hydroizolacja powłoką polimerową sprawdza się w sposób uniwersalny w większości projektów budowlanych i zapewnia trwałą, bardzo szczelną powłokę, która przeciwstawia się nie tylko wilgoci, ale również innym zagrożeniom mechanicznym czy chemicznym. Inwestycja ułatwia zarządzanie nieruchomością i chroni przed negatywnymi konsekwencjami zalań. Technologia nie jest już nowa i przez lata zdążyła zyskać uznanie w nowym budownictwie.

Kategorie
Blog

Hydroizolacja ścian fundamentowych – jakie ma znaczenie?

Budowa domu to kosztowne przedsięwzięcie wymagające podejmowania wielu decyzji. Część inwestorów w celu uzyskania oszczędności rezygnuje z hydroizolacji ścian fundamentowych. Okazuje się, że takie działanie jest niewskazane i może mieć negatywny wpływ na trwałość całej konstrukcji. 

Destrukcyjny wpływ wilgoci

Zgodnie z definicją fundament to zagłębiony w ziemi element konstrukcyjny budynku przekazujący do gruntu całość obciążeń. Zastosowanie hydroizolacji ścian fundamentowych zapobiega przenikaniu wód opadowych oraz podciąganiu wilgoci z gruntu w górę budynku. Pominięcie izolacji prowadzi do szybszego niszczenia elementów konstrukcyjnych pod wpływem korozji biologicznej i chemicznej, wywołanej obecnością soli w wodzie. Może także skutkować pojawieniem się wykwitów pleśni i grzybów wewnątrz budynku. Prawidłowo wykonana hydroizolacja ścian fundamentowych zapobiega także szybkiemu wychładzaniu się budynku.

Izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna

Przed wykonaniem hydroizolacji ścian fundamentowych niezbędne jest przeprowadzenie analizy warunków hydrogeologicznych na działce. W zależności od rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych podejmuje się decyzję o wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. W zależności od potrzeb wykonuje się hydroizolację lekką, średnią lub ciężką. Nieodpowiedni dobór materiałów do panujących warunków gruntowych sprawi, że zabezpieczenie przed wilgocią będzie nieskuteczne, a woda będzie przenikać do fundamentów, ścian lub piwnicy. Skuteczność ochrony uzależniona jest także od rodzaju zastosowanych materiałów. Obecnie stosuje się papy, folie fundamentowe, masy bitumiczne oraz szlamy uszczelniające.

Jakość przeprowadzonej hydroizolacji ścian fundamentowych ma ogromny wpływ na trwałość i wytrzymałość budynku. Aby uniknąć destrukcyjnego działania wilgoci i wody, prace izolacyjne należy przeprowadzić niezwłocznie po wzniesieniu fundamentów. Dotyczy to w szczególności domów z podpiwniczeniem. Prace powinny być przeprowadzane rzetelnie, ponieważ usuwanie ewentualnych błędów jest trudne i kosztowne.

Kategorie
Blog

Hydroizolacja ścian fundamentowych  – dlaczego jest niezbędna?

Hydroizolacja fundamentów ma za zadanie chronić ściany domu i piwnice przed wnikaniem wilgoci. Istnieją różne sposoby hydroizolacji piwnicy: od wewnątrz, od zewnątrz, poziomo lub pionowo. Wybór metody zależy w dużej mierze od warunków konstrukcyjnych fundamentów.

Hydroizolacja fundamentów – co to takiego?

W ziemi znajduje się bardzo dużo wilgoci. Fundamenty zachowują się jak gąbka umieszczona w  wilgotnej ziemi. Mogą bardzo szybko nasiąknąć wodą. Fundamenty to podstawa konstrukcji budynku. Jeżeli przyjmą zbyt duże ilości wody, może to doprowadzić do szybkiego osiadania budynku. W środku będą powstawać kosztowne w usuwaniu pęknięcia. Ponadto nieszczelne fundamenty powodują dostawanie się wody do piwnic. Wilgoć w piwnicy to nie tylko zagrożenie dla budynku, ale również dla zdrowia mieszkańców.

Hydroizolację stosuje się najczęściej na fundamentach. Następnie układa się materiał izolacyjny. Najlepszymi materiałami do zabezpieczenia fundamentów przed wnikaniem wilgoci są powłoki na bazie poliuretanu  i membrana EPDM.

Zalety powłok poliuretanowych i membran EPDM

Poliuretan cechuje duża elastyczność o odporność na niskie i wysokie temperatury. Trwale uszczelnia wszelkiego rodzaju pęknięcia i tworzy nieprzepuszczalną powłokę. Jest odporny na wodę morską, sole służące do odmrażania, roztwory zasadowe i kwasowe. Jest odporny na ścieranie.

Membrana EPDM to również doskonały materiał do uszczelniania fundamentów. Cechuje go niezwykła rozciągliwość sięgająca nawet 300 proc. Zachowuje swoją elastyczność także w bardzo niskich temperaturach. Z tego względu jest coraz częściej stosowany w nowoczesnych budynkach.

Obie metody są trwałe,  a inwestycja w ich wykonanie jest warta swojej ceny. Budując dom, trzeba koniecznie pamiętać o przeprowadzeniu skutecznej i trwałej hydroizolacji. Najlepiej zdać się na doświadczenie fachowej ekipy remontowo-budowlanej, która przeprowadzi niezbędne prace i udzieli profesjonalnych porad.